დელტა
პროდუქტები
ავტომობილების იძულების წესით გასაჩერებლი მოწყობილობა

ავტომობილების იძულების წესით გასაჩერებლი მოწყობილობა წარმოადგენს ლითონის გასაშლელ კონსტრუქციას რომელზეც დამაგრებულია ავტომობილის საბურავების დამაზიანებელი სპეციალური ეკლები.
შესაძლებელია ნებისმიერი სიგრძის და კონსტრუქციის მოწყობილობის დამზადება.

CC BY 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ავტომობილების იძულების წესით გასაჩერებლი მოწყობილობა
  • საჯარო ინფორმაცია