დელტა
პროდუქტები
ფუჭი ვაზნების სასროლი მოწყობილობა

ფუჭი ვაზნების სასროლი სპეციალური მოწყობილობა გამოიყენება საჯარისო დანაყოფების სწავლების დროს. მისი საშუალებით საშტატო ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან ფუჭი ვაზნებით სროლისას შესაძლებელია ავტომატური ცეცხლის წარმოება.

CC BY 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ფუჭი ვაზნების სასროლი მოწყობილობა