დელტა
პროდუქტები
სამოქალაქო პროექტები
საინკასაციო შეჯავშნული ავტომობილი

საინკასაციო დანიშნულების შეჯავშნული ავტომობილი. შეჯავშნის დონე უზრუნველყოფს ჯავშანდაცვას 7,62X39 მმ კალიბრის ჯავშანგამტანი ტყვიებისგან.
შემკვეთის სურვილის მიხედვით შესაძლებელია უფრო ძლიერი დაჯავშნაც.

CC BY 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.