დელტა
კონტაქტის ფორმა
შეტყობინების გაგზავნა
Administration
მის: 191 Beri Gabriel Salosi ave. 0144, Tbilisi, Georgia
ფაქსი: +995322710002
ელ.ფოსტა: info@delta.gov.ge