დელტა
სიახლეები
“დელტამ” ინდონეზიის რესპუბლიკაში სამედიცინო-საევაკუაციო ჯავშანმანქანა BISON-ი გააგზავნა.
გამოქვეყნების თარიღი:
20/09/2020

სსსტც “დელტამ” ინდონეზიის რესპუბლიკაში სამედიცინო-საევაკუაციო ჯავშანმანქანა DIDGORI MedEvac-ის სპეციალური მოდიფიკაცია BISON-ი გააგზავნა.
აღნიშნული მოდელი წარმოადგენს ჯავშანმანქანა დიდგორის დაჯავშნულ სამედიცინო მოდიფიკაციას, რომლის დანიშნულებაც ბრძოლის ველიდან დაჭრილების გამოყვანაა.
სსსტც დელტას შესაბამისი სამსახური აქტიურ მუშაობას აგრძელებს შეიარაღების საერთაშორისო ბაზარზე ქართული წარმოების სამხედრო ტექნიკის ექსპორტზე გასატანად.

CC BY 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.